Prošli tjedan održan je četvrti hibridni transnacionalni partnerski sastanak u Nikoziji na Cipru. Domaćin astanka bila je partnerska organizacija Innovade. Innovade je predstavljao online platformu koja je jedan od rezultata našeg projekta te će biti dostupna svim zainteresiranim osobama kako bi naučili više o komunikaciji i radu s osobama s oštećenjem sluha i vida.