Pisana izdanja

Sva pisanja izdanja se mogu posuditi u prostorijama Saveza.

1993. – 1998.

 • Gluhi kao posebna kultura, Edward Dolnick, prijevod opsežnog članka iz “The Atlantic Monthly”od rujna 1993, s objektivnim i iscrpnim prikazom ideja i ciljeva suvremenog pokreta emancipacije gluhih. Prev. A. Žic
 • Standardna pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom – Rezolucija Generalne skupštine UN od 24.XII.1993.,Hrv. prijevod siječanj 1994 – A. Žic. Ovo je prvi prijevod važnog međunarodnog akta koji je promijenio odnos država prema osobama s invaliditetom.
 • Andrija Žic, Mrvice znanja o gluhima, Zagreb, 1995. Na četrdesetak ilustriranih stranica dana su u obliku pitanja i odgovora kratka objašnjenja o problematici gluhih. Knjižica je 1999. revidirana.
 • Rezolucija i sažetak zaključaka komisija Svjetskog kongresa gluhih u Beču, 1995. Priredio A. Žic, 1995.
 • SFG: Priručnik za osnivanje i rad organizacija gluhih, Raija W.Moustgaard, Zagreb 1995, prijevod A. Žic
 • UNESCO: Izjava iz Salamance i Okvirni plan akcije za odgoj i obrazovanje osoba s posebnim potrebama. Materijali s međunarodnog savjetovanja održanog u Slamanci u lipnju 1994, u organizaciji UNESCA i Španjolskog ministarstva prosvjete.- Priredio A. Žic
 • Novi pogledi na školovanje i život gluhih Roger Carver– Zbirka članaka o problematici gluhih, 1997. Prijevod A. Žic
 • Prikaz povijesti i perspektiva školstva za gluhe, Matija Trakoštanec, Centar “Slava Raškaj”
 • Životvorna riječ – Pismenost i gluho dijete, Roger Carver – Zbirka tekstova. 1998. Prijevod A. Žic
 • Govor ili/i znakovni jezik? Redovita ili specijalna škola – Zbirka radova talijanskih autora, Amatucci – Di Blasio – Pigliacampo, 1998. Prijevod A. Žic

1999. – 2002.

 • Kohlearna implantacija – 2. izdanje, 1999. Zbirka tekstova – mišljenja specijalista i predstavnika organizacija gluhih. – Prijevod A. Žic
 • Nova saznanja o kohlearnoj implantaciji, Beverly Biderman. Prikaz autorice koja ima implantat. 1999. Prijevod A. Žic.
 • Američki zakon o osobama s invaliditetom – ADA, Zagreb 1999. Kratak prikaz sadržaja i primjene Zakona koji znači prevrat u odnosu država i društva prema osobama s invaliditetom. Priredio A. Žic
 • Čujemo li gluhe (na koliko decibela)?Zbirka tekstova o položaju gluhih, njihovim potrebama i zahtjevima, Vesna Ivasović, Zagreb, 1999.
 • Obrazovanje i odgoj gluhe djece u Vojnoj krajini, Povijest početaka obrazovanja gluhih u Hrvatskoj, Ljubomir Savić, Zagreb 1999 (ponovljeno izdanje I. umnoženog izdanja iz 1989.)
 • Kako govoriti gluhima – Kako govoriti nagluhima, Rossetti, Linda X, Zagreb 2000. Kratki savjeti o govornoj komunikaciji s gluhima. Preveo A. Žic
 • Poruke 13. Svjetskog kongresa gluhih, Brisbane, 1999. – Prijevod rezolucije i prikaz zaključaka komisija – Zagreb 2000. Priredio A. Žic.
 • Položaj gluhih žena, Edicija SFG – preveo Slobodan Hađikan. 2000.
 • Poruke XIII. Svjetskog kongresa gluhih, 2000. Priredio A. Žic.
 • Kako osnovati i voditi organizaciju gluhih, 2001. priručnik priredio Milan Ristić, prof.def.
 • Živjeti s oštećenim sluhom, 2001.
 • Gluhoća i kohlearni implantat, Enes Midžić, 2001.
 • Gluhi u trećem tisućljeću, Prof. Roger Carver, 2001.
 • Kohlearni implantat, jesu li gluhi protiv i zašto?, prosinac 2001.

2003. – 2011.

 • Talijanski okvirni zakon o soc. skrbi, Preveo A. Žic, 2003. god.
 • Talijanski zakon o obveznom zapošljavanju, 2003. god. Preveo A. Žic
 • Gluho dijete u obitelji i redovitoj školi (Talijanska iskustva), Priredio A. Žic, 2003.
 • Znakovni jezik u crtežima HSGN, 2003.
 • Pravila o nediskriminiranju gluhih i nagluhih osoba kod zapošljavanja i na poslu, Dokument EUD, svibanj 2005. – prijevod
 • EOS Prevencija psihosocijalnih i zdravstvenih problema starijih gluhih osoba, Selce VII-IX. mj. 2005.
 • Rezolucija o induktivnim petljama – s Međunarodne konferencije o induktivnim petljama, 2009. g. Winterthur, Švicarska, prevela Tajana Biškupić.
 • Inkluzivno društvo… otvoreno i bez barijera za osobe oštećena sluha, prijevod Andrija Žic i Tajana Biškupić2009.
 • Gluho/nagluho dijete u redovnom obrazovnom sustavu, problem ili izazov?, Mr.sc.Vesna Ivasović i Lidija Andrijević, prof.log., 2009.
 • Pogled s gluhog ugla, 2011. Priredio Andrija Halec
 • Obrazovanje gluhih – kamen spoticanja, 2011. Priredio Andrija Halec
 • Sažetak povijesti hrvatske surdopedagogije, Prof.dr. Ljubomir M. Savić, 2011.
 • Zbornik radova sa stručnih skupova u organizaciji HSGN-a, od 2008.-2011.god., 2012.