Programi

Programi su projekti koji nemaju ograničen period izvođenja projektnih aktivnosti, već traju kontinuirano. U sklopu svakog programa obavljaju se redovne aktivnosti Saveza. Izvođenje programskih aktivnosti smatraju se najvažnijim i osnovnim zadaćama Saveza.

 • Praćenje provedbe Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom i drugih strateških politika za gluhe i nagluhe osobe na europskom, nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Sudjelovanje u izradi i prezentaciji Alternativnog izvješća o provedbi UNKPOSI
 • Unaprjeđivanje zakonske regulative za gluhe i nagluhe kroz lobiranje, podnošenje inicijativa i prijedloga zakona mjerodavnim tijelima
 • Sudjelovanje u Radnim grupama nadležnih Ministarstava kod donošenja prijedloga Zakona i Pravilnika koji među ostalim reguliraju i prava gluhih i nagluhih osoba;
 • Sudjelovanje u Vladinom povjerenstvu za osobe s invaliditetom;
 • Sudjelovanje u radnim tijelima krovne organizacije osoba s invaliditetom Hrvatske – Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske SOIH-a;
 • Organiziranje kampanja i drugih inicijativa za podizanje javne svijesti o pravima gluhih i nagluhih osoba;
 • Obilježavanje značajnih datuma (Međunarodni tjedan gluhih, obljetnice djelovanja HSGN-a i udruga članica, Međunarodni dan osoba s invaliditetom obitelji…) nizom različitih aktivnosti (okrugli stolovi, tribine, kampanje);
 • Organiziranje Info dana / dana otvorenih vrata HSGN-a;
 • Tisak i izdavaštvo (raznih stranih publikacija prevedenih na hrvatski jezik, priručnika, rječnika, biltena, itd);
 • Objava članaka na web stranicama i društvenim mrežama;
 • Sudjelovanje na javnim tribinama i skupovima, okruglim stolovima, info pultovima;
 • Sudjelovanje u TV emisijama i svim drugim oblicima medija;
 • Praćenje, razmjena i primjena međunarodnih iskustava u rješavanju problematike gluhih i nagluhih osoba, te i razmjena informacija sa europskim organizacijama gluhih i nagluhih;
 • Sudjelovanje na godišnjim skupštinama i konferencijama Europske unije gluhih, Europske i Međunarodne federacije nagluhih osoba;
 • Sudjelovanje na Kongresima Svjetske federacije gluhih;
 • Sudjelovanje na godišnjem Kongresu o obiteljski usmjerenoj ranoj intervenciji kod gluhe i nagluhe djece;
 • Redovni obilazak udruga gluhih i nagluhih, zajedničko definiranje aktualnih problema i potreba, te pomoć u njihovom rješavanju;
 • Kontroliranje kvalitete djelovanja i usklađenosti temeljnih udruga sa politikama i strategijama Saveza kroz sudjelovanje na skupštinama članica;
 • Praćenje promjena i izmjene zakona, informiranje članica i savjetovanje o načinima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja;
 • Savjetodavno-tehnička pomoć temeljnim udrugama u vođenju udruga i pisanju projekata i programa, posebno onima koje nemaju dostatne kadrovske kapacitete;
 • Suradnja sa Hrvatskim društvom tumača i prevoditelja znakovnog jezika te Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom na razvijanju i standardizaciji Hrvatskog znakovnog jezika;
 • Praćenje novina na području komunikacijskih pomagala za gluhe i nagluhe te suradnje sa svim subjektima u RH i inozemstvu koji se bave pomagalima za gluhe i nagluhe osobe;
 • Psihološko savjetovalište za djecu i  roditelje gluhe i nagluhe djece
 • Promovira jednaka prava mladih gluhih i nagluhih osoba na kvalitetno obrazovanje, mogućnost izbora načina obrazovanja (redovne škole, specijalne škole, dvojezično obrazovanje), jednaka prava na tržištu rada, prava na neophodnu tehničku pomoć i potporu komunikacijskog suradnika.
 • Služi kao platforma za suradnju i razmjenu informacija sa drugim organizacijama mladih gluhih i nagluhih osoba iz svijeta.
 • Potiče kroz svoje aktivnosti bolje razumijevanje problema mladih gluhih i nagluhih osoba u širem društvu.
 • Jača kapacitete mladih, kao budućih nositelja aktivnosti u organizacijama gluhih i nagluhih.