Zakoni i prava

Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.

Zakon o socijalnoj skrbi

OTVORI “Zakon o socijalnoj skrbi”

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

OTVORI “Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom”

Rješenje o tjelesnom oštećenju

Rješenje o tjelesnom oštećenju preduvjet je za ostvarivanje prava na temelju vrste i stupnja oštećenja organizma – tjelesnog oštećenja iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Postupak ostvarivanja prava pokreće se podnošenjem Zahtjeva za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) uz koji je potrebno priložiti dodatnu medicinsku dokumentaciju (povijest bolesti, audiogram).

Nakon toga, HZMO podnosi zahtjev za vještačenje i dostavlja medicinsku i drugu dokumentaciju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koje provodi medicinsko vještačenje. Licencirani vještaci donose nalaz i mišljenje o vrsti, stupnju i uzroku tjelesnog oštećenja na temelju pregleda osiguranika. Kod utvrđivanja tjelesnog oštećenja dobiva se Rješenje o tjelesnom oštećenju.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN67/17) i njoj pripadajuća Lista oštećenja organizma – Lista I (prilog 3.) oštećenje sluha navodi:

 • potpuni gubitak sluha oba uha (gubitak sluha veći od 93% po Fowleru) s poremećajem govora: 100% tjelesno oštećenje
 • obostrano teška nagluhost – ukupan gubitak sluha od 90% do 93% po Fowleru: 90% tjelesno oštećenje
 • obostrano teška nagluhost – ukupan gubitak sluha veći od 70% do 90% po Fowleru: 70% tjelesno oštećenje
 • obostrano teška nagluhost – ukupan gubitak sluha od 60% do 70% po Fowleru: 60% tjelesno oštećenje
 • obostrano teška nagluhost – ukupan gubitak sluha od 50% do 60% po Fowleru: 40% tjelesno oštećenje
 • Povlastica za putovanje željeznicom i brodom – gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75 % popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom, te na besplatnu vošnju za pratioca. (Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu, NN 14/2001)
 • Oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe kada gluha osoba boravi izvan svog prebivališta. Ova se povlastica može koristiti uz predočenje članske iskaznice (Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/19). Osobe s invaliditetom od 70% t.o. i većim i jedan pratitelj ne plaćaju turističku pristojbu (čl. 5, NN 52/19)
 • 50 % popusta na plaćanje mjesečne radiotelevizijske pristojbe (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, NN 76/12)
 • T-COM daje popust za 50% pretplate i 100 besplatnih impulsa
 • HAK daje 50% popusta na godišnju članarinu
 • A1 Hrvatska d.o.o.