Na današnji Međunarodni dan znakovnih jezika slavimo naše zajedniške napore – rad glihih zajednica, vlada i ostalih predstavnika civilnog društva u priznavanju i promoviranju različitih nacionalnih znakovnih jezika diljem svijeta.

Zajedno znakujmo za podršku korištenju znakovnih jezika kao temeljnog ljudskog prava gluhih osoba!

Ove godine podržali su nas naši nacionalni savezi osoba s invaliditetom, članovi 8. centra znanja ?
Hvala Hrvatski savez slijepih, Hrvatski savez udruga invalida rada – HSUIR, Soih Croatia, @savezosit, @Savez civilnih invalida rata Hrvatske, @Hrvatski savez udruga dječje i celebralne paralize!