Intersekcionalizam je okvir razumijevanja holističkog pogleda na socijalne i političke identitete kao izvor diskriminacije i privilegija na rasnoj, spolnoj, rodnoj, jezičnoj, seksualnoj, vjerskoj i invalidskoj osnovi.

Zajednice Gluhih su ujedno kulturno-jezična manjina i osobe s invaliditetom. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda ističe oba identiteta zajednica Gluhih te priznaje njihova jezična i kulturna prava kao i prava osoba s invaliditetom.